1, Bảng giá đồng phục áo phông

2, Bảng giá đồng phục spa